Urząd Miejski w Byczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Co i jak załatwić w Urzędzie

Załatw sprawę w Urzędzie Miejskim w ByczynieReferat Spraw Obywatelskich i Obronnych


Kierownik referatu   -        Renata Marzec         pokój nr 12  tel. 774134150 wew. 23
                                      pokoje nr 5, 12, 32  tel.774134150 wew. 15, 23, 33

Do zadań referatu należy: przyjmowanie, wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych, przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, rejestr wyborców, kontrola zarządcza, archiwum zakładowe, ochrona informacji niejawnych, sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, ochrona zdrowia, ubezpieczenia majątku gminy i od odpowiedzialności cywilnej, kwalifikacja wojskowa.


Referat Organizacyjny i Oświaty


Kierownik referatu   -        Marcin Czech           pokój nr 10  tel. 774134150 wew. 14
                                      pokoje nr 4, 10, 19, 30,32  tel. 774134150 wew. 11, 14, 21, 25, 33

Do zadań referatu należy: Biuro obsługi klienta, Biuro Rady, CEIDG, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, oświata, obsługa sekretariatu, sprawy repatriacji, kadry, nabory na wolne stanowiska urzędnicze, staże, roboty publiczne, nadzór nad pracownikami interwencyjnymi, obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego, OSP, ochrona ppoż,


Referat Finansowo-Księgowy


Kierownik referatu   -        Beata Urbańska       pokój nr 16  tel. 774134150 wew. 18
                                      pokoje nr 14, 16, 17 tel. 774134150 wew. 19,18, 37

Do zadań referatu należy: prowadzenie obsługi księgowej Urzędu Miejskiego oraz gminy, ewidencja: Funduszu Sołeckiego, ZFŚS, opłaty z tytułu posiadania psa, sprawozdawczość budżetowa, udzielanie pomocy w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym – rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty, umorzenie, windykacja należności cywilnoprawnym, wydawanie zaświadczeń o wyrażeniu zgody na wykreślenie z hipoteki z księgi wieczystej, rozliczanie podatku VAT scentralizowanego, naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i z tytułów cywilnoprawnych, diet za udział w sesjach oraz innych należności, obsługa ubezpieczeń społecznych, sporządzanie przelewów.


Referat Promocji, Rozwoju i Turystyki


Kierownik referatu   -        Wiesław Skoczylas    pokój nr 23  tel. 774134150 wew. 29

Do zadań referatu należy: promocja miasta i gminy – turystyka, strefy inwestycyjne, strona internetowa i facebook, współpraca z organizacjami pozarządowymi, informacja publiczna, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego.


Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami


Kierownik referatu   -        Łukasz Goliński        pokój nr 26  tel. 774134150 wew. 31
                                      pokój nr 27 tel. 774134150 wew. 30

Do zadań referatu należy: koordynator ds. rozwoju wsi i funduszu sołeckiego, ochrona środowiska, gospodarka gruntami, zarządzanie nieruchomościami, rolnictwo, łowiectwo.


Referat Podatków i Opłat


Kierownik referatu   -        Aneta Dubowiecka    pokój nr 7  tel. 774134150 wew. 17
                                      pokoje nr 7, 17 tel. 774134150 wew. 17, 37

Do zadań referatu należy: prowadzenie postępowań podatkowych mających na celu ustalenie i określenie wysokości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, przeprowadzanie kontroli podatkowych, opracowywanie decyzji dotyczących umorzeń, rozłożenia na raty podatków i opłat stanowiących dochody gminy, prowadzenie księgowości podatkowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, analiza wpłat i ich windykacja oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie danych z ewidencji podatkowej.


Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji


Kierownik referatu   -        Przemysław Mączka  pokój nr 24  tel. 774134150 wew. 28
                                      pokoje nr 24, 25, 28  tel. 774134150 wew. 28, 27, 32

Do zadań referatu należą: inwestycje, zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo, gospodarka odpadami, infrastruktura techniczna gminy, zabytki, drogownictwo, pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje, cmentarze, zamówienia publiczne.


Urząd Stanu Cywilnego


Kierownik               -        Renata Marzec         pokój nr 12  tel. 774134150 wew. 23

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy: rejestracja stanu cywilnego oraz dokonywanie w nim zmian, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, aktualizowanie i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL.


Stanowisko ds. kontroli i audytu wewnętrznego


Główny specjalista    -        Iwona Statuch         pokój nr 15  tel. 774134150 wew. 35

Do zadań stanowiska należy: planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających  w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy, realizowanie czynności z zakresu audytu wewnętrznego w celu usprawnienia działalności operacyjnej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Byczyna.


Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej


Kierownik referatu   -        Patrycja Zawadzka   pokój nr 31  tel. 774134150 wew.24

pokój 29, 31 tel. 774134150 wew. 13, 24

Do zadań referatu należy: pozyskiwanie środków unijnych, rekrutacja na warsztaty w projekcie „Twoje życie-nasza wspólna sprawa II”, pomoc w przygotowaniu aplikacji projektowej dla podmiotów zewnętrznych, w tym pozyskiwanie środków z „małych grantów”.


 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-09-2017
  przez: kopia_Katarzyna Skaropińska
 • opublikowano:
  29-09-2017 13:10
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • zmodyfikowano:
  29-09-2017 13:13
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 2949
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×