POWRÓT NA STRONĘ
Gminy Byczyna
Elektroniczna
skrzynka podawcza
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 2614
W tym miesiącu: 185544
Wszystkich odwiedzin: 9221804

Referaty i stanowiska

Nr
Pok.
Stanowisko Imię i nazwisko Adres e-mail Wew.
19 BURMISTRZ BYCZYNY Robert Świerczek burmistrz@byczyna.pl 22
19 ZASTĘPCA BURMISTRZA Katarzyna Zawadzka wiceburmistrz@byczyna.pl 20
13 SEKRETARZ GMINY Maciej Tomaszczyk sekretarz@byczyna.pl 26
14A SKARBNIK GMINY Katarzyna Wilczyńska skarbnik@byczyna.pl 16
Referat Organizacyjny i Oświaty
10 KIEROWNIK REFERATU,
BIURO RADY, OSP
Marcin Czech biurorady@byczyna.pl 14
S INFORMATYK Michał Wojtala informatyk@byczyna.pl 36
19 SEKRETARIAT, RP-7 Katarzyna Olek sekretariat@byczyna.pl 21
4 BIURO OBSŁUGI KLIENTA
DZIAŁALNOŚĆ GOSP., KONCESJE
Dorota Migoń kancelaria@byczyna.pl 11
32 KADRY Krystyna Kubiak kadry@byczyna.pl 33
30 STYPENDIA SZKOLNE Barbara Szyc oswiata@byczyna.pl 25
Sebastian Szymała stypendia@byczyna.pl
Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
12 KIEROWNIK REFERATU
URZĄD STANU CYWILNEGO
Renata Marzec usc@byczyna.pl 23
ARCHIWUM, OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH, KONTROLA ZARZĄDCZA Izabela Buła izabela.bula@byczyna.pl
5 DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI Halina Chodzińska meldunki@byczyna.pl 15
Katarzyna Skaropińska bok@byczyna.pl
32 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OBR. CYW. UBEZPIECZENIA, OCHRONA ZDROWIA Marek Rychlicki gzr_oc@byczyna.pl 33
Referat Finansowo-Księgowy
16 KIEROWNIK REFERATU Beata Urbańska b.urbanska@byczyna.pl 18
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA Barbara Kusiak b.kusiak@byczyna.pl
Zdzisława Musiałek z.musialek@byczyna.pl
14 KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA, PŁACE Irena Malinowska–Jurowicz umbyczyna_ksi_fin@pro.onet.pl 19
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA Jolanta Rychlicka j.rychlicka@byczyna.pl
17 KSIĘGOWOŚĆ BUDŻ. FUNDUSZ SOŁECKI Bożena Misiarz b.misiarz@byczyna.pl 37
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA Sandra Wiecha sandraadamczyk.um@byczyna.pl
Referat Podatków i Opłat
7 KIEROWNIK REFERATU Aneta Dubowiecka a.dubowiecka@byczyna.pl 17
AKCYZA Beata Brewus podatki@byczyna.pl
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA Anna Krzus a.krzus@byczyna.pl
17 ODPADY KOMUNALNE Angelika Rychlik a.rychlik@byczyna.pl 37
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
15 SPECJALISTA DS. KONTROLI Iwona Statuch kontrola_um@byczyna.pl 35
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
26 KIEROWNIK REFERATU Łukasz Goliński ekologia@byczyna.pl 31
27 SPÓŁKA WODNA, OCHR. ŚROD., Agnieszka Golińska a.golinska@byczyna.pl 30
UMOWY DZIERŻAWY,
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
Marzena Kaczkowska m.kaczkowska@byczyna.pl
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Bożena Korzeniowska b.korzeniowska@byczyna.pl
BUDOWNICTWO, WYKUP MIESZKAŃ Wiesław Jurowicz budownictwo@byczyna.pl 34
Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
24 KIEROWNIK REFERATU Przemysław Mączka wp@byczyna.pl 28
PRZETARGI, ZAMÓWIENIA PUBL. Aneta Sztojko-Chałupczyńska zamowieniapubliczne@byczyna.pl
25 INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA TECHN. PRZYDOM. OCZYSZCZALNIE, ZAGOSP. PRZESTRZENNE Szymon Kondracki s.kondracki@byczyna.pl 27
ODPADY KOMUNALNE Gabriela Wróbel g.wrobel@byczyna.pl
DROGI, ZABYTKI Julia Smirnowa j.smirnowa@byczyna.pl
28 BUDOWNICTWO Stanisław Biliński budownictwo2@byczyna.pl 32
Referat Promocji, Rozwoju i Turystyki
23 KIEROWNIK REFERATU Wiesław Skoczylas rzecznik@byczyna.pl 29
PROMOCJA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, BUDŻET OBYWATELSKI Magdalena Olender promocja@byczyna.pl
Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej 
31 KIEROWNIK BIGS Patrycja Zawadzka kierownik.bigs@byczyna.pl 24
POZYSKIWANIE FUNDUSZY Marta Kaczor wnioski.bigs@byczyna.pl
OBSŁUGA PROJEKTU Angelika Budz podanie.bigs@byczyna.pl
29 FINANSE Marta Kulisińska finanse.bigs@byczyna.pl 13
MONITORING PROJEKTU Kinga Pencakowska biuro.bigs@byczyna.pl
30 - Renata Wydmuch r.wydmuch@byczyna.pl X