Urząd Miejski w Byczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2019 ROKU

PEŁNOMOCNICTWA

PDF1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw..pdf
PDF2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowierzeniu tego pełnomocnictwa..pdf
PDF3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnicta szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw..pdf
 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1- uchwala-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci.pdf
PDF2-uchwala-w-sprawie-zwolnien-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf

PDFUchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przesiębiorców.pdf
PDF3-uchwala-w-sprawie-wzorow-formularzy.pdf
PDF4-zalacznik-nr-9-zn-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf
PDF5-zalacznik-nr-11-grln-grunty-podlegajace-podatkowi-rolnemu-lesnemu-lub-od-nieruchomosci.pdf
PDF6-zalacznik-nr-10-informacja-o-nieruchomosciach-polozonych-na-terenie-gminy-byczyna.pdf
PDF7-zalacznik-nr-13-wsp-wspolwlasciciele.pdf
PDF8-zalacznik-nr-12-ind-informacja-o-dodatkowych-nieruchomosciach.pdf
RTFinformacja-uzupelniajca-dotyczaca-wartosci-budowli.rtf
DOCwykaz-budowli.doc

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - rata I do 31 stycznia, raty  II - XII do 15 dnia każdego miesiąca.  

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

PDF1-uchwala-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci.pdf
PDF2-uchwala-w-sprawie-zwolnien-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf

PDFUchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przesiębiorców.pdf
PDF3-uchwala-w-sprawie-wzorow-formularzy.pdf
PDF4-zalacznik-nr-6-gn-informacja-o-gruntach-i-budynkach.pdf
PDF5-zalacznik-nr-9-zn-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf
PDF6-zalacznik-nr-3-deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf
PDF7-zalacznik-nr-11-grln-zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-polozonych-na-terenie-gminy-byczyna.pdf
PDF8-zalacznik-nr-12-ind-informacja-o-dodatkowych-nieruchomosciach.pdf
PDF9-zalacznik-nr-13-wsp-wspolwlasciciele.pdf
RTFinformacja-uzupelniajca-dotyczaca-wartosci-budowli.rtf
DOCwykaz-budowli.doc

PODATEK ROLNY

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1-komunikat-prezesa-glownego-urzedu-statystycznego-z-dnia-18-pazdziernika-2018-roku.pdf
PDF2-uchwala-w-sprawie-wzorow-formularzy.pdf
PDF3-uchwala-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-rolnym-na-grunty-na-ktorych-zaprzestano-dzialalnosci-rolniczej.pdf
PDF4-uchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-rolnym-gruntow-na-ktorych-zaprzestano-produkcji-rolnej.pdf
PDF5-zalacznik-nr-10-informacja-o-nieruchomosciach-polozonych-na-terenie-gminy-byczyna.pdf
PDF6-zalacznik-nr-11-grln-grunty-podlegajace-podatkowi-rolnemu-lesnemu-lub-od-nieruchomosci.pdf
PDF7-zalacznik-nr-7-zr-zwolnienia-od-podatku-rolnego.pdf
PDF8-zalacznik-nr-13-wsp-wspolwlasciciele.pdf
PDF9-zalacznik-nr-12-ind-informacja-o-dodatkowych-nieruchomosciach.pdf
JPEGStawki podatku rolnego 2019 rok.jpeg
 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna

 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

PDF1-komunikat-prezesa-glownego-urzedu-statystycznego-z-dnia-18-pazdziernika-2018-roku.pdf
PDF2-uchwala-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-rolnym-na-grunty-na-ktorych-zaprzestano-dzialalnosci-rolniczej.pdf
PDF3-uchwala-w-sprawie-wzorow-formularzy.pdf
PDF4-uchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-rolnym-gruntow-na-ktorych-zaprzestano-produkcji-rolnej.pdf
PDF5-zalacznik-nr-1-deklaracja-na-podatek-rolny.pdf
PDF6-zalacznik-nr-4-gr-zalacznik-do-deklaracji.pdf
PDF7-zalacznik-nr-7-zr-zwolnienia-od-podatku-rolnego.pdf
PDF8-zalacznik-nr-13-wsp-wspolwlasciciele.pdf
PDF9-zalacznik-nr-12-ind-informacja-o-dodatkowych-nieruchomosciach.pdf
JPEGStawki podatku rolnego 2019 rok.jpeg
 

PODATEK LEŚNY

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1-komunikat-prezesa-glownego-urzedu-statystycznego-z-dnia-19-pazdziernika-2018-roku.pdf
PDF2-uchwala-w-sprawie-wzorow-formularzy (1).pdf
PDF3-zalacznik-nr-10-informacja-o-nieruchomosciach-polozonych-na-terenie-gminy-byczyna.pdf
PDF4-zalacznik-nr-8-zl-zwolnienia-od-podatlu-lesnego.pdf
PDF5-zalacznik-nr-11-grln-grunty-podlegajace-podatkowi-rolnemu-lesnemu-lub-od-nieruchomosci.pdf
PDF6-zalacznik-nr-13-wsp-wspolwlasciciele.pdf
PDF7-zalacznik-nr-12-ind-informacja-o-dodatkowych-nieruchomosciach.pdf
JPEGStawki podatku leśnego 2019 rok.jpeg
 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - w 12 ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna

 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

 

PDF1-komunikat-prezesa-glownego-urzedu-statystycznego-z-dnia-19-pazdziernika-2018-roku.pdf
PDF2-uchwala-w-sprawie-wzorow-formularzy.pdf
PDF3-zalacznik-nr-2-deklaracja-na-podatek-lesny.pdf
PDF4-zalacznik-nr-5-gl-zalacznik-do-deklaracji.pdf
PDF5-zalacznik-nr-8-zl-zwolnienia-od-podatlu-lesnego.pdf
PDF6-zalacznik-nr-13-wsp-wspolwlasciciele.pdf
PDF7-zalacznik-nr-12-ind-informacja-o-dodatkowych-nieruchomosciach.pdf
JPEGStawki podatku leśnego 2019 rok.jpeg
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia
15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego
  w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
  i do dnia 15 września danego roku - II rata;
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie
  14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Terminy składania deklaracji.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

PDF1-uchwala-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych.pdf
PDF2-Rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych 2019.pdf
PDF3-uchwala-w-sprawie-mozliwosci-skladania-deklaracji-z-a-pomoca-srodkow-komunikacji-elektronicznej.pdf 

PDFDeklaracja na podatek od śr. tr. na 2019.pdf
PDFZałacznik dp deklaracji na 2019.pdf
 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA:

Osoby zobowiązane do opłacania opłaty  od posiadania psów dokonują wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie

Nr rachunku bankowego :

8

3

8

8

9

0

1

0

4

0

0

0

0

0

1

8

1

8

2

0

0

5

0

0

0

3

 

PDF1. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf
DOCX2. Oświadczenie o posiadaniu psa.docx
DOCX3. Nr konta opłaty za posiadanie psa.docx
 

OPŁATA TARGOWA:

PDF1. Uchwała w sprawie opłaty targowej.pdf
PDF2. Regulamin.pdf
 

OPŁATA PROLONGACYJNA:

PDF1. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
PDF2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
 

OPŁATA SKARBOWA:

DOCXOpłata skarbowa.docx
PDFUstawa o opłacie skarbowej.pdf
 

INKASO:

Inkasentem zgodnie z art.9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

L.P

NAZWA SOŁECTWA

INKASENT

1.

Borek

Marek Sosnowski

2.

Biskupice

Stanisław Grycan

3.

Ciecierzyn

Grygier Paweł

4.

Chudoba

Susło Zbigniew

5.

Dobiercice

Dziekońska Beata

6.

Gołkowice

Górka Witold

7.

Gosław

Wojtoń Marek

8

Jakubowice

Pluta Jerzy

9.

Jaśkowice

Gocejna Damian

10.

Janówka

Dudek Remigiusz

11.

Kochłowice

Sieja Krystyna

12.

Kostów

Dudek Tomasz

13.

Miechowa

Olszak Zenon

14.

Nasale

Jana Rudolf

  15.

Paruszowice

Czuba Michał

16.

Pogorzałka

Marzec Andrzej

17.

Polanowice

Nita Piotr

18.

Proślice

Lemańczyk Agnieszka

19.

Pszczonki

Wojtal Małgorzata

20.

Roszkowice

Maślanka Barbara

21.

Sarnów

Czumałowski Wojciech

22.

Sierosławice

Żur Marek

23.

Wojsławice

Rożniatowski Krzysztof

 

PDFUchwala Nr lV4142018 zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia poboru podatkow w drodze inkasa.pdf
PDFUchwala Nr XV 10515 w sprawie ustalenia poboru podatkow w drodze inkasa wyznaczenie inkasentow oraz wynagrodzenie za inkaso.pdf
PDFUchwala Nr XVI11015 zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia poboru podatkow w drodze inkasa wyznaczenia inkasentow oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf
PDFUchwala Nr XXVII19216 zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia poboru podatkow w drodze inkasa wyznaczenia inkasa.pdf
PDFUchwala Nr XXXVII25817 zmieniajaca uchwale w sprawie ustalenia poboru podatkow w drodze inkasa.pdf
 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2017 ROKU.

PDFObwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 roku..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2018
  przez: Burmistrz Byczyny
 • opublikowano:
  19-12-2018 14:25
  przez: Anna Krzus
 • zmodyfikowano:
  14-01-2019 12:22
  przez: Anna Krzus
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 411
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×