Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

 

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 16 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Byczyna obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Opolu I informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 19 września 2019 r. (czwartek) r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie
(I piętro, biuro nr 13) odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Opolu I

Cezary Obermajer

 

PDFKalendarz wyborczy.pdf
 

13 października 2019 roku w godzinach od 7:00 do 21:00 
odbywać się będzie głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu

 

https://youtu.be/HWiNCd52cBE


.

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Pana Andrzeja Kalandyka 

Telefon kontaktowy: 600 604 708

13 IX 2019 r.

piątek

  9:30 – 13:30

16 IX 2019 r.

poniedziałek

10:00 - 14:00

17 IX 2019 r.

wtorek

10:00 – 15:30

18 IX 2019 r.

środa

10:00 – 14:00

19 IX 2019 r.

czwartek

8:00 – 12:00

20 IX 2019 r.

piątek

8:00 – 12:00

Dyżur odbywa się w Urzędzie Miejskim w Byczynie, I piętro, pokój nr 13

 

 

Wzory dokumentów dla wyborców:

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc
 

Wzory dokumentów dla osób niepełnosprawnych

https://opole.kbw.gov.pl/855_Informacje_ogolne/1/38778

 

Na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze: 
 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
(https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego)
– usługa aktywna do 30 września 2019 r. (23:59),

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
(https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow)
– usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59),

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
(https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow)
– usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59) i ponownie uruchomiona w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu wyborów parlamentarnych.

Ograniczenie dostępności usługi ma na celu umożliwienie rozpatrzenia złożonych wniosków przed terminem głosowania.

 

 

Kodeks wyborczy

z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 684)

Dział IX. Przepisy karne  - wyciąg

Art. 494 [Agitacja w miejscach niedozwolonych]

§ 1. Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą:

1)  na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów,

2)  na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,

3)  na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

4)  w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje

- podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie szkół wobec uczniów.

 

Art. 495 [Niedozwolone umieszczanie plakatów]

§ 1. Kto, w związku z wyborami:

1)  umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,

2)  przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,

3)  umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód,

4)  (utracił moc)

5)  (utracił moc)

- podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega:

1)  pełnomocnik wyborczy, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii, z zastrzeżeniem art. 110 § 6a;

2)  osoba będąca redaktorem w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, która dopuszcza do niewykonania obowiązku umieszczenia w informacjach, komunikatach, apelach i hasłach wyborczych, ogłaszanych w prasie drukowanej na koszt komitetów wyborczych wskazania przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą.

 

PDFObwieszczenie Burmistrza Byczyny o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.pdf
 

 

PDFInformacja OKW o składzie i dyżurach.pdf

 

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.pdf

 

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granica i na polskich statkach morskich.pdf
 

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf

 

PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf
 

 

PDFObwieszczenie PKW o okregach wyborczych.pdf
 

PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-08-2019
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • opublikowano:
  27-08-2019 10:11
  przez: Magdalena Olender
 • zmodyfikowano:
  17-09-2019 10:06
  przez: Wojciech Skarbecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 173
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×