Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 r. Sesja XV, Kadencja VIII

UCHWAŁA NR XV/95/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.PDFUchwała Nr XV_95_19-regulamin wybory.pdf

UCHWAŁA NR XV/96/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2020-2023 PDFUchwała Nr XV_96_19- wybór ławnika.pdf

UCHWAŁA NR XV/97/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr  IV/13/18 Rady Miejskiej w Byczynie  z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej PDFUchwała Nr XV_97_19-Komisja statutowa.pdf

UCHWAŁA NR XV/98/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości PDFUchwała Nr XV_98_19-Nieruchomość.pdf

UCHWAŁA NR XV/99/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego PDFUchwała Nr XV_99_19-Bonifikaty.pdf

UCHWAŁA NR XV/100/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna. PDFUchwała Nr XV_100_19-Regulamin zabytki.pdf

UCHWAŁA NR XV/101/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu PDFUchwała Nr XV_101_19-Droga publiczna.pdf

UCHWAŁA NR XV/102/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr XV_102_19-inkaso.pdf

UCHWAŁA NR XV/103/19              
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUchwała Nr XV_103_19 - Budżet.pdf

Uchwała XV/104/19
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2019–2034 PDFUchwała Nr XV_104_19-WPF.pdf

UCHWAŁA NR XV/105/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna.  PDFUchwała Nr XV_105_19-Plan.pdf
 

UCHWAŁA NR XV/106/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia PDFUchwała Nr XV_106_19 -Rodzina 1.pdf

UCHWAŁA NR XV/107/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia PDFUchwała Nr XV_107_19 - Rodzina 2.pdf
 

UCHWAŁA NR XV/108/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia PDFUchwała Nr XV_108_19_Rodzina 3.pdf

UCHWAŁA NR XV/109/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXXIX/273/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna PDFUchwała Nr XV_109_19-Pensje.pdf

UCHWAŁA NR XV/110/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych  dzieci i uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli  na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr XV_110_19-uczniowie.pdf

UCHWAŁA NR XV/111/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji  stałych Rady Miejskiej w Byczynie PDFUchwała Nr XV_111_19-Składy Komisji.pdf

PDFWykaz głosowań z XV sesji Rady Miejskiej w Byczynie.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2019
  przez: Marcin Czech
 • opublikowano:
  26-09-2019 14:03
  przez: Marcin Czech
 • zmodyfikowano:
  02-10-2019 12:21
  przez: Marcin Czech
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 362
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl