Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 listopada 2019 r. sesja XVII, Kadencja VIII

UCHWAŁA NR XVII/119/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr XVII_119_19 - dzierżawy.pdf

UCHWAŁA NR XVII/120/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr XVII_120_19-Inkaso.pdf


UCHWAŁA NR XVII/121/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. PDFUchwała Nr XVII_121_19-Roczny program.pdf


UCHWAŁA NR XVII/122/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Byczyna PDFUchwała Nr XVII_122_19-Program.pdf


UCHWAŁA NR XVII/123/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu ,,Bilet" Lokalnego Programu Wyrównywania Szans edukacyjnych Dzieci i Uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie
gminy Byczyna PDFUchwała Nr XVII_123_19-Bilet.pdf


UCHWAŁA NR XVII/124/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

PDFUchwała Nr XVII_124_19 - Budżet.pdf

PDFWykaz głosowań na XVII sesji Rady Miejskiej w Byczynie .pdf
 

Metryczka
 • opublikowano:
  29-11-2019 08:44
  przez: Marcin Czech
 • zmodyfikowano:
  13-12-2019 12:40
  przez: Marcin Czech
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 248
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50 wew. 40
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl