Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Byczynie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny

ZARZĄDZENIE NR 210/2019
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 09 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Byczynie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) , w związku z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. nr 98, poz. 978, z 2016 r. poz. 917 oraz z 2018 r. poz. 474)zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Byczynie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Byczyny z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Byczynie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzenia:

PDFZałącznik do zarządzenia nr 210-2019.pdf

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 09-12-2019
 • wytworzono:
  09-12-2019
  przez: Burmistrz Byczyny
 • opublikowano:
  11-12-2019 09:14
  przez: Wojciech Skarbecki
 • zmodyfikowano:
  11-12-2019 10:08
  przez: Wojciech Skarbecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 89
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl