Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej w Byczynie 30 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XIX/126/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr XIX_126_19-Dzierżawy.pdf

UCHWAŁA NR XIX/127/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUchwała Nr XIX_127_19 - Budżet 2019.pdf

Uchwała XIX/128/19
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata
2019–2034 PDFUchwała Nr XIX_128_19-WPF.pdf

UCHWAŁA NR XIX/129/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2020 PDFUchwała Nr XIX_129_19-Program.pdf

UCHWAŁA NR XIX/130/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Byczyna na rok 2020-2023 PDFUchwała Nr XIX_130_19 - Program N.pdf

UCHWAŁA NR XIX/131/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych PDFUchwała Nr XIX_131_19 - Zajęcie pasa.pdf

UCHWAŁA NR XIX/132/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice PDFUchwała Nr XIX_132_19 - PZP Jaskowice.pdf

UCHWAŁA NR XIX/133/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XIX_133_19-Budżet 2020.pdf

Uchwała Nr XIX/134/19
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na
lata 2020–2034 PDFUchwała Nr XIX_134_19 - WPF 2020 .pdf

PDFWykaz głosowań na XIX sesji Rady Miejskiej w Byczynie .pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2020
  przez: Marcin Czech
 • opublikowano:
  07-01-2020 09:39
  przez: Marcin Czech
 • zmodyfikowano:
  17-01-2020 10:53
  przez: Marcin Czech
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 131
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50 wew. 40
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl