Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

XXI sesja Rady Miejskiej w Byczynie

Termin: 29.01.2020, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z XIX sesji.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z pracy Rady Miejskiej w Byczynie w 2019 roku i sprawozdania Przewodniczących Stałych Komisji Rady za 2019 rok.PDFSprawozdania z pracy Komisji stałych i doraźnych za 2019 rok .pdf PDFSprawozdanie z planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie za 2019 rok.pdf
   
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 na terenie Gminy Byczyna (druk nr 145),

   PDFDruk Nr 145.pdf

  2. zasad sprawowania pogrzebu przez Gminę Byczyna (druk nr 146),

   PDFDruk Nr 146.pdf

  3. rozpatrzenia petycji zgłoszonych przez Panią Renetę Sutor dotyczących postulatów w zakresie prawa miejscowego (bezpłatne parkingi przed kościołami, cmentarzami, szpitalami i urzędami oraz oznakowania takich parkingów), ustawy o podatku od towarów i usług (uchylenie przepisów w zakresie posiadania obowiązkowego konta VAT w firmowych rachunkach bankowych), zmian w przepisach ustawy kodeks cywilny w zakresie art. 357 oraz zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, postępowania spadkowego oraz przepisów o dożywocie, wprowadzenia zasad etyki kupieckiej i zawodowej, oznaczenia produktów żywnościowych, zakazu reklam zabawek dla dzieci w okresie listopad, grudzień, maj i czerwiec oraz wykorzystywania psychologii dziecięcej w handlu, w zakresie kodeksu postępowania cywilnego w zakresie ugody mediacyjnej, utworzenia ogólnopolskiego portalu zbiórek publicznych oraz poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopaty Polski petycji o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski wniesionej przez Panią Renatę Sutor (druk nr 147),

   PDFDruk Nr 147 .pdf

  4. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie na 2020 rok (druk nr 148),

   PDFDruk Nr 148.pdf

  5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2020 rok (druk nr 149),

   PDFDruk Nr 149.pdf

  6. zmiany w budżecie gminy na 2020 rok (druk nr 150).

   PDFDruk Nr 150.pdf

 10. Oświata w Gminie Byczyna
 11. Wolne wnioski.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na XXI sesję.pdf

PDFZawiadomienie na Komisję Rewizyjną.pdf

PDFZawiadomienie na wspólną Komisję.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2020
  przez: Marcin Czech
 • opublikowano:
  21-01-2020 10:40
  przez: Marcin Czech
 • zmodyfikowano:
  21-01-2020 10:54
  przez: Marcin Czech
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 232
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50 wew. 40
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl