Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 lipca 2013 r. o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 22.07.2013r.

Or-II.0002.37.2013

 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2013r., poz.594 ) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 31.07.2013r. ( środa ), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXXVII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna,
  b) przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,
  e) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  f) ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku,
  g) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie sesji.

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie
/-/ Grzegorz Kapica

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.

Metryczka
 • opublikowano:
  23-07-2013 15:12
  przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl