Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z XXX sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020

UCHWAŁA NR XXX/218/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta same nieruchomości PDFUchwała Nr XXX_218_20.pdf

UCHWAŁA NR XXX/219/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie   zbadania skargi na działalność Burmistrza Byczyny oraz przedłużenia terminu jej rozpatrzenia PDFUchwała Nr XXX_219_20-Skarga.pdf

UCHWAŁA NR XXX/220/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Byczynie analizy wniosku Pana Janusza Jasińskiego. PDFUchwała Nr XXX_220_20-Wniosek.pdf

UCHWAŁA NR XXX/221/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  PDFUchwała Nr XXX_221_20-zwolnienie z częsci opłat.pdf

UCHWAŁA NR XXX/222/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  PDFUchwała Nr XXX_222_20-terminy.pdf

UCHWAŁA NR XXX/223/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Byczyna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej PDFUchwała Nr XXX_223_20-wzór deklaracji.pdf

UCHWAŁA NR XXX/224/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XXX_224_20- Regulamin.pdf

UCHWAŁA NR XXX/225/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XXX_225_20- świadczenie usług.pdf

UCHWAŁA NR XXX/226/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała Nr XXX_226_20-wysokość stawek.pdf

UCHWAŁA NR XXX/227/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Byczyna na 2020 rok PDFUchwała Nr XXX_227_20-Budżet.pdf

PDFXXX sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 października 2020 r. o godz. 15_00 - wykaz głosowań.pdf