Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2020, sesja XXXII, kadencja VIII

UCHWAŁA NR XXXII/228/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021   PDFUchwała Nr XXXII_228_20 - Program.pdf
 

UCHWAŁA NR XXXII/229/20  RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XXXII_229_20 Budzet.pdf

UCHWAŁA NR XXXII/230/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XXXII_230_20 - Regulamin.pdf

UCHWAŁA NR XXXII/231/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 listopada 2020 r. uznania skargi  na ewidentne i celowe łamanie przepisów prawa i nie wydanie pozytywnej decyzji przez Burmistrza Byczyny  w prowadzonym postępowaniu administracyjnym za bezzasadną

PDFUchwała Nr XXXII_231_20-Skarga.pdf


PDFXXXII sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf