Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontakt

 

Dane Urząd Miejski w Byczynie Gmina Byczyna
Adres ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
NIP 751 100 40 89 751 175 01 02 (do faktur)
REGON 000527931 531412993
Adres ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
Godziny pracy w Urzędzie: poniedziałek, wtorek, czwartek - od godz. 730 do 1530
środa - od godz. 730 do 1730
piątek - od godz. 730 do 1330
Telefon kontaktowy

+48 77 413 41 50
+48 77 413 41 66
+48 77 413 40 23

E-mail
FAX

+48 77 413 41 50
W celu wysłania faksu proszę dzwonić pod numer wew. 40

   

 

Jak załatwić sprawę

EPUAP  Skrytka odbiorcza: /urzadbyczyna/skrytka

Załatw sprawę przez EPUAP

 

Nr
Pok.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Wew.

KIEROWNICTWO

19

BURMISTRZ BYCZYNY

Iwona Sobania

burmistrz@byczyna.pl

22

12

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Renata Marzec

usc@byczyna.pl

23

19

SEKRETARZ GMINY

Jakub Goliński

sekretarz@byczyna.pl

20

14A

SKARBNIK GMINY

Edyta Sztucka

skarbnik@byczyna.pl

16

Referat Organizacyjny i Oświaty

10

KIEROWNIK REFERATU
BIURO RADY
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Koordynator ds. dostępności 

Marcin Czech

biurorady@byczyna.pl

14

6

INFORMATYK

Tomasz Lenart

informatyk@byczyna.pl

36

19

SEKRETARIAT
RP-7

Katarzyna Olek

sekretariat@byczyna.pl

21

13

KADRY
CEIDG
INFORMACJA PUBLICZNA
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL, KONCESJE 

Gabriela Wróbel

kadry@byczyna.pl
g.wrobel@byczyna.pl

12

30

OŚWIATA
STYPENDIA SZKOLNE

Barbara Szyc

oswiata@byczyna.pl

25

Sebastian Szymała

stypendia@byczyna.pl

Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

12

KIEROWNIK REFERATU
URZĄD STANU CYWILNEGO

Renata Marzec

usc@byczyna.pl

23

ARCHIWUM
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
KONTROLA ZARZĄDCZA

Izabela Buła-Golińska

izabela.bula@byczyna.pl

5

DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI

Halina Chodzińska

meldunki@byczyna.pl

15

Katarzyna Skaropińska

bok@byczyna.pl

29

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OBRONA CYWILNA
UBEZPIECZENIA
OCHRONA ZDROWIA

Marek Rychlicki

gzr_oc@byczyna.pl

33

Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy

7A KIEROWNIK REFERATU Aneta Dubowiecka a.dubowiecka@byczyna.pl 57

7

AKCYZA

Beata Brewus

podatki@byczyna.pl

17

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

Anna Krzus

a.krzus@byczyna.pl

16

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Izabela Woźniak

i.wozniak@byczyna.pl

18

Marija Gołoszczapowa

m.goloszczapowa@byczyna.pl

14

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
PŁACE

Irena Malinowska–Jurowicz

i.malinowska@byczyna.pl

19

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Jolanta Rychlicka

j.rychlicka@byczyna.pl

17

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
FUNDUSZ SOŁECKI

Bożena Misiarz

b.misiarz@byczyna.pl

37

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA Katarzyna Wilczyńska k.wilczynska@byczyna.pl
4 ODPADY KOMUNALNE Anna Chałupczyńska a.chalupczynska@byczyna.pl 10

Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 

25

KIEROWNIK REFERATU
FUNDUSZ SOŁECKI
ZARZĄDZANIE DROGAMI GMINNYMI

Łukasz Goliński

ekologia@byczyna.pl

27

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
PRZYDOM. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Szymon Kondracki s.kondracki@byczyna.pl
24 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Aneta Sztojko-Chałupczyńska zamowieniapubliczne@byczyna.pl 28
26 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dorota Migoń d.migon@byczyna.pl 31
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
WYKUP MIESZKAŃ
WYCINKA DRZEW
Wiesław Jurowicz budownictwo@byczyna.pl

27

SPÓŁKA WODNA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Agnieszka Golińska

a.golinska@byczyna.pl

30

UMOWY DZIERŻAWY
ROZGRANICZENIA

Marzena Kaczkowska

m.kaczkowska@byczyna.pl

UMOWY DZIERŻAWY
ROZGRANICZENIA
Angelika Rychlik a.rychlik@byczyna.pl

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Bożena Korzeniowska

b.korzeniowska@byczyna.pl

23 ZABYTKI
OPP
Magdalena Olender promocja@byczyna.pl 29
OBSŁUGA PROJEKTU (BIGS)
ODPADY KOMUNALNE
Angelika Budz podanie.bigs@byczyna.pl
a.budz@byczyna.pl
Stanowisko ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego
28 GŁ. SPECJALISTA DS. KONTROLI
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Iwona Statuch kontrola_um@byczyna.pl 35
Stanowisko ds. Inwestycji i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi
27A INWESTYCJE GMINNE,
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Przemysław Mączka wp@byczyna.pl 32