Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej

Kadencja 2018-2023

Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej zmieniony uchwałą Rady Miejskiej
Nr LXVI/448/23 z dnia 1 
marca 2023 r. 

Komisja Rewizyjna:
1. Zygmunt Wiśniewski - Przewodniczący Komisji
2. Gabriela Paszek - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Krzysztof Kulik
4. Damian Gocejna
5. Barbara Maślanka

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa:
1. Krzysztof Janki - Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Kapica - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Jerzy Pluta
4. Adam Radom
5. Zbigniew Susło 

Władysław Buła  - wygaśnięcie  mandatu na podstawie  art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277)

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia:
1. Gabriela Paszek - Przewodnicząca Komisji
2. Dariusz Radosz - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Jacek Kulisiński
4. Grzegorz Bednarek
5. Urszula Bilińska
6. Aneta Spodymek-Oberska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Dariusz Radosz - Przewodniczący Komisji
2. Aneta Spodymek-Oberska  - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Jacek Kulisiński
4. Grzegorz Bednarek

5. Zbigniew Susło


Kadencja 2018-2023

Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej powołany uchwałą Rady Miejskiej
Nr IV/12/18 z dnia 07 grudnia 2018 r.
  (pdf)

Komisja Rewizyjna:
1. Zygmunt Wiśniewski - Przewodniczący Komisji
2. Gabriela Paszek - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Krzysztof Kulik
4. Damian Gocejna
5. Barbara Maślanka

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa:
1. Krzysztof Janki - Przewodniczący Komisji
2. Adam Suda - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Grzegorz Kapica
4. Adam Radom
5. Władysław Buła

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia:
1. Gabriela Paszek - Przewodnicząca Komisji
2. Dariusz Radosz - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Jacek Kulisiński
4. Grzegorz Bednarek
5. Urszula Bilińska
6. Aneta Spodymek-Oberska

Skład osobowy doraźnej Komisji Statutowej powołany uchwałą Rady Miejskiej
Nr XV/97/19 z dnia 25 września 2019 r.  (pdf)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Dariusz Radosz - Przewodniczący Komisji
2. Aneta Spodymek-Oberska  - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Jacek Kulisiński
4. Grzegorz Bednarek
5. Adam Suda


Kadencja 2014-2018

 

Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej powołanych uchwałą Rady Miejskiej
Nr II/3/14 z dnia 05 grudnia 2014 r.
  (.pdf)

Komisja Rewizyjna:
1. Jacek Kulisiński - Przewodniczący Komisji
2. Bartłomiej Adler - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Władysław Buła
4. Leszek Śnieżek
5. Grzegorz Bednarek

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa:
1. Damian Gocejna - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Altman - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Janusz Pustkowski
4. Karol Grzyb
5. Jerzy Pluta

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia:
1. Iwona Sobania - Przewodnicząca Komisji
2. Jadwiga Gierczyk - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Michał Półtorak
4. Krzysztof Chojak
5. Adam Radom


Kadencja 2010-2014

 

Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej powołanych uchwałą Rady Miejskiej
Nr I/3/10 z dnia 30 listopada 2010 r.
 (.pdf)


Komisja Rewizyjna:
1. Jacek Kulisiński - Przewodniczący Komisji
2. Róża Kaniewska - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Jolanta Rudziewicz
4. Robert Świerczek
5. Władysław Buła

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa:
1. Jan Romańczyk - Przewodniczący Komisji
2. Adam Radom - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Krzysztof Janki
4. Leszek Śnieżek
5. Małgorzata Wiśniewska

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia:
1. Iwona Sobania - Przewodnicząca Komisji
2. Sławomir Nędza - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Grzegorz Kapica
4. Urszula Bilińska
5. Zdzisław Roman
Biliński


Kadencja 2006-2010

 

Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej powołanych uchwałą Rady Miejskiej
Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 r.
 (.doc)


Komisja Rewizyjna:
1. Hoc Piotr Leszek
2. Kaniewska Róża
3. Kulisiński Jacek
4. Mucha Jolanta Cecylia
5. Wiśniewski Zygmunt

Komisja Polityki Gospodarczej i Budżetu:
1. Dworak Jerzy
2. Jóźwiak Janusz
3. Kapica Grzegorz
4. Kuźnar Józef
5. Romańczyk Jan Tadeusz

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia:
1. Bilińska Urszula
2. Biliński Zdzisław Roman
3. Pustkowski Janusz Paweł
4. Radom Adam Marian
5. Sobania Iwona


Kadencja 2002-2006

 

Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej powołanych uchwałą Rady Miejskiej
Nr II/7/02 z dnia 22 listopada 2002 r.


Komisja Rewizyjna:
1. Hoc Piotr Leszek - przewodniczący
2. Kulisiński Jacek
3. Suda Piotr
4. Szymała Wiktor

Komisja Polityki Gospodarczej i Budżetu:
1. Romańczyk Jan - przewodniczący
2. Jana Rudolf - zastępca przewodniczącego
3. Babiak Jan
4. Kędzia Józef Lucjan
5. Tarnowski Stefan

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia:
1. Stecki Juliusz - przewodniczący
2. Dyba Marian - zastępca przewodniczącego
3. Kubicki Arkadiusz
4. Pustkowski Janusz
5. Wiśniewski Zygmunt