Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji
z dnia 20 lutego 2003 roku - IV kadencjaUchwała Nr V-34-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Byczyna w sprawie nadania statutów
Uchwała Nr V-35-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr V-35-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr V-36-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządządzeń kanalizacyjnych
stanowiących własność Gminy Byczyna na lata 2003-2007
Uchwała Nr V-37-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Uchwała Nr V-38-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr V-39-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr V-40-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa
Uchwała Nr V-41-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok
Uchwała Nr V-42-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków dla Gminy Byczyna
Uchwała Nr V-43-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Byczyny
Uchwała Nr V-44-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 lutego 2003 roku
w sprawie niodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa