Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji
z dnia 13 grudnia 2002 roku - IV kadencja 


Uchwała Nr III-13-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr III-14-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr III-15-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu terenu górniczego dla złoża
piasku i żwiru przy ul. Paruszowickiej w Byczynie
Uchwała Nr III-16-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr III-17-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
Uchwała Nr III-18-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
Uchwała Nr III-19-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
Uchwała Nr III-20-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr III-21-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr III-22-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków
od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
Uchwała Nr III-23-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Uchwała Nr III-24-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie uchwalenia budżetu
Uchwała Nr III-25-02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 grudnia 2002 roku
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa