Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VI sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VI sesji
z dnia 28 marca 2003 roku - IV kadencjaUchwała Nr VI-45-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Uchwała Nr VI-46-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
Uchwała Nr VI-47-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości
Uchwała Nr VI-48-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VI-49-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VI-50-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VI-51-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VI-52-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr VI-53-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Uchwała Nr VI-54-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Byczyna na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich
Uchwała Nr VI-55-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Byczyna
Uchwała Nr VI-56-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2003 rok
Uchwała Nr VI-57-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Byczyna
Uchwała Nr VI-58-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie utworzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny
Uchwała Nr VI-59-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobiercicach
Uchwała Nr VI-60-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Proślicach