Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji
z dnia 30 września 2003 roku - IV kadencja


Uchwała Nr X-91-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2003 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

Uchwała Nr X-92-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Uchwała Nr X-93-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr X-94-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2003 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego
Załącznik do uchwały Nr X-94-03

Uchwała Nr X-95-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2003 roku
w sprawie zmiany Ststutu Gminy Byczyna

Uchwała Nr X-96-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej orzekającej za naruszenie obowiązków
przez mianowanych pracowników samorządowych

Uchwała Nr X-97-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II instancji

Uchwała Nr X-98-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2003 roku
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr X-99-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz
Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio


7017615_1391">