Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XI sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XI sesji
z dnia 13 listopada 2003 roku - IV kadencja


Uchwała Nr X-100-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 listopada 2003 roku
w sprawie opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku

Uchwała Nr X-101-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 listopada 2003 roku
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego

Uchwała Nr X-102-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 listopada 2003 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy

Uchwała Nr X-103-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 listopada 2003 roku
w sprawie wyrażenia stanowiska na temat rządowego projektu ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała Nr X-104-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 listopada 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Uchwała Nr X-105-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 listopada 2003 roku
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia
przyznane w ramach zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów

Uchwała Nr X-106-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 listopada 2003 roku
w sprawie wyboru ławników do sądu na kadencję lat 2004-2007

Uchwała Nr X-107-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 listopada 2003 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy na terenie gminy Byczyna

Uchwała Nr X-108-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 13 listopada 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.DOCUchwała Nr 100.doc

DOCUchwała Nr 102.doc

DOCUchwała Nr 101.doc

DOCuchwała nr 103.doc

DOCUchwała nr 104.doc

DOCuchwała nr 105.doc

DOCUchwała Nr 106.doc

DOCUchwała nr 107.doc

DOCuchwała nr 108 .doc