Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIII sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIII sesji
z dnia 30 grudnia 2003 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XIII-119-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XIII-120-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Uchwała Nr XIII-121-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Uchwała Nr XIII-122-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XIII-123-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr XIII-124-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XIII-125-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Uchwała Nr XIII-126-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie uchylenia uchwały

Uchwała Nr XIII-127-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XIII-128-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie przyjęcie Strategii Polityki Społecznej Gminy Byczyna do 2006 roku
 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

30 grudnia 2003

 

 

 


DOCUchwała Nr 119.doc

DOCUchwała Nr 120.doc

DOCUchwała Nr 121.doc

DOCUchwała Nr 122.doc

DOCUchwała Nr 123.doc

DOCUchwała Nr 124.doc

DOCUchwała nr 125.doc

DOCUchwała Nr 126.doc

DOCUchwała Nr 127.doc

DOCUchwała Nr 128.doc