Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji
z dnia 29 kwietnia 2004 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XVI-150-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie absolutorium

Uchwała Nr XVI-151-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XVI-152-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy za 2004 rok

Uchwała Nr XVI-153-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych w Ośrdku Pomocy Społecznej w Byczynie

Uchwała Nr XVI-154-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Byczyna

Uchwała Nr XVI-155-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XVI-156-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XVI-157-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości


Uchwała Nr XVI-158-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały


Uchwała Nr XVI-159-04 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

29 kwietnia 2004

 

 


DOCUchwała Nr 150.doc

DOCUchwała Nr 151.doc

DOCUchwała Nr 152.doc

DOCUchwała Nr 153.doc

DOCUchwała Nr 154.doc

DOCUchwała Nr 155.doc

DOCUchwała Nr 156.doc

DOCUchwała Nr 157.doc

DOCUchwała Nr 158.doc

DOCUchwała Nr 159.doc