Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji
z dnia 30 czerwca 2004 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XVIII-168-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Byczyny"

Uchwała Nr XVIII-169-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania odznaczeń honorowych

Uchwała Nr XVIII-170-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XVIII-171-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego nieokreślonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Uchwała Nr XVIII-172-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVIII-173-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Byczyny

Uchwała Nr XVIII-174-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie przystąpienia do programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"

Uchwała Nr XVIII-175-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

30 czerwca 2004

 

 

 


DOCUchwała Nr 168.doc

DOCUchwała Nr 169.doc

DOCUchwała Nr 170.doc

DOCUchwała Nr 171.doc

DOCUchwała Nr 172.doc

DOCUchwała Nr 173.doc

DOCUchwała Nr 174.doc

DOCUchwała Nr 175.doc