Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji
z dnia 31 sierpnia 2004 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XIX-176-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagordzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Byczynie

Uchwała Nr XIX-177-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie współdziałania z gminnymi akcjonariuszami spółki Energetyka Cieplna

Uchwała Nr XIX-178-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr XIX-179-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji zadań
pn. "Kompleks sportowo-turystyczny w Proślicach"

Uchwała Nr XIX-180-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji zadań
pn. "Dziedzictwo kultury i tradycji w tworzeniu lokalnego produktu turystycznego Byczyny"

Uchwała Nr XIX-181-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji zadań
pn. "Rekonstrukcja terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych we wsi Dobiercice"

Uchwała Nr XIX-182-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XIX-183-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie ustalenia dodatkowych dni deponowania odpadów komunalnych
na składowisku gminnym w Gołkowicach po obniżonych stawkach

Uchwała Nr XIX-184-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie wysokości stawek opłat za zającie pasa drogowego dla dróg gminnych 

 

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

31 sierpnia 2004

 

 

 


DOCUchwała Nr 176.doc

DOCUchwała Nr 177.doc

DOCUchwała Nr 178.doc

DOCUchwała Nr 179.doc

DOCUchwała Nr 180.doc

DOCUchwała Nr 181.doc

DOCUchwała Nr 182.doc

DOCUchwała Nr 183.doc

DOCUchwała Nr 184.doc