Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIII sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIII sesji
z dnia 30 grudnia 2004 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XXIII-207-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
Załącznik nr 3

Informacja Opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna
Załącznik

Uchwała Nr XXIII-208-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 roku

Uchwała Nr XXIII-209-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie

Uchwała Nr XXIII-210-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału
w nieruchomości wspólnej 

Uchwała Nr XXIII-211-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania
oraz wartości punktu w złotych dla pracowników
zatrudnionych w Centrum Integracji Społecznej
w Polanowicach.

Uchwała Nr XXIII-212-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Byczyny"

Uchwała Nr XXIII-213-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Byczyny"

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

30 grudnia 2004

 


DOCUchwała Nr 207.doc

DOCUchwała Nr 208.doc

DOCUchwała Nr 209.doc

DOCUchwała Nr 210.doc

DOCUchwała Nr 211.doc

DOCUchwała Nr 212.doc

DOCUchwała Nr 213.doc

DOCzał. nr 3.doc

DOCINFORMACJA OPISOWA I.doc

DOCZałącznik nr 1 do informacji opisowej.doc