Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji
z dnia 30 września 2004 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XX-185-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji zadań
pn. "Stworzenie Centrum Ośwwiatowo - Kulturalnego
oraz odtworzenie terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych
we wsi Paruszowice"

Uchwała Nr XX-186-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji zadań
pn. "Europejskie Centrum Szkolenia Rycerskiego - budowa
średniowecznego grodu drewnianego"

Uchwała Nr XX-187-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XX-188-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2004 roku
Sprawozdanie opisowe          
Załączniki do informacji Burmistrza Byczyny z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

Uchwała Nr XX-189-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego sumy wydatków
mieszkaniowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości
dodatku mieszkaniowego wraz z ryczałtem na zakup opału

Uchwała Nr XX-190-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieopłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XX-191-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości

Uchwała Nr XX-192-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie opinii o przekształceniu Samodzielnego Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa
Nathana w Branicach

Uchwała Nr XX-193-04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
od Agencji Nieruchomości Rolnej

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

30 września 2004

 

 


DOCUchwała Nr 185.doc

DOCUchwała Nr 186.doc

DOCUchwała Nr 187.doc

DOCUchwała Nr 188.doc

DOCUchwała Nr 190.doc

DOCUchwała Nr 189.doc

DOCUchwała Nr 191.doc

DOCUchwała Nr 192.doc

DOCUchwała Nr 193.doc

DOCSprawozdanie opisowe.doc

DOCZałączniki do informacji Burmistrza Byczyny.doc