Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

ZARZĄDZENIE NR 145/2020
BURMISTRZA BYCZYNY
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatora spraw dostępności
Na podstawie  art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
§ 1.  Powołuję Pana Marcina Czecha - Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oświaty na  Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Byczynie. 
§ 2.  Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Byczynie,
2) monitorowanie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
3) ) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.