Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji
z dnia 28 kwietnia 2005 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XXVII-248-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny

Uchwała Nr XXVII-249-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy

Uchwała Nr XXVII-250-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie nadania odznaczeń „Zasłużony dla Byczyny”

Uchwała Nr XXVII-251-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXVII-252-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Byczyna

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

28 kwietnia 2005


DOCUchwała Nr 248.doc

DOCUchwała Nr 249.doc

DOCUchwała Nr 250.doc

DOCUchwała Nr 251.doc

DOCUchwała Nr 252.doc