Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Zarządzenie Nr 32/2021

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis i położenie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Okres dzierżawy i termin wnoszenia opłat

Wysokość opłaty rocznej, wysokość opłaty miesięcznej

1

2

3

4

5

6

7

1

działka nr 13/4

ark. mapy 7

Proślice

OP1U/00087256/2

0,0600 ha

część działki

Proślice

gruntu rolne

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna to strefa zabudowy mieszkaniowej i usług

Cel dzierżawy: uprawy warzywno-kwiatowe

do lat 3

wnoszenie opłat raz w roku do dnia 31 marca za dany rok

34,43 zł rocznie VAT zw.

2

działka nr 13/4

ark. mapy 7

Proślice

OP1U/00087256/2

0,9612 ha

część działki

Proślice

gruntu rolne częściowo zabudowane budynkiem po byłej kuźni o powierzchni użytkowej 48,00m2.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna to strefa zabudowy mieszkaniowej i usług

Cel dzierżawy:

grunty - uprawy rolne i warzywno-kwiatowe

 

 

 

budynek- jako komórka na dowolny cel nie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

do lat 3

wnoszenie opłat raz w roku do dnia 31 marca za dany rok

 

 

 

 

 

 

 

 

do lat 3

wnoszenie opłat do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc

514,17 zł rocznie

VAT zw.

 

 

 

 

 

 

 

 

wysokość opłaty miesięcznej 1,60zł/m2 netto

VAT 23%


Informacje dodatkowe:
Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy jest naliczana zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Byczyny nr  167/2020 z dnia 30 października 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
Wysokość opłaty z tytułu czynszu za najem budynku użytkowego jest naliczana zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Byczyny nr 31/2021 z dnia 5 marca 2021r. w sprawie wynajęcia budynku użytkowego i ustalenia stawki czynszu za najem.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Byczynie na okres 21 dni tj. od dnia 8 marca 2021r. do dnia 29 marca 2021r. oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie.
Byczyna, dnia 5 marca 2021r.