Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVI sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVI sesji
z dnia 31 marca 2005 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XXVI-227-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania  przestrzennego

Uchwała Nr XXVI-228-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie przyjęcia Uproszczonego Planu Rewitalizacji
dla miasta Byczyna

Uchwała Nr XXVI-229-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie przyjęcia projektu zmiany organizacji ruchu
w obrębie murów miasta Byczyna

Uchwała Nr XXVI-230-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania  przestrzennego

Uchwała Nr XXVI-231-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
w świetlicy szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Byczynie

Uchwała Nr XXVI-232-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Byczyna

Załącznik

Uchwała Nr XXVI-233-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz warunki częściowego
lub całkowitego
zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXVI-234-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXVI-235-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXVI-236-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Zitegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 3.3
"Zdegradowane obszary miejskie, po przemysłowe
i po wojskowe" (rewitalizacja) pt. "Przebudowa
infrastruktury komunikacji pieszej i kołowej w obrębie
murów obronnych miasta Byczyna"

Uchwała Nr XXVI-237-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Sektorowego
Programu
Operacyjnego "Odnowa wsi" pt. "Rekonstrukcja terenów
wypoczynkowo-rekreacyjnych
 we wsi Dobiercice"

Uchwała Nr XXVI-238-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego "Odnowa wsi" pt. "Dziedzictwo kultury
i tradycji w tworzeniu lokalnego produktu turystycznego
Byczyny"

Uchwała Nr XXVI-239-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego "Odnowa wsi" pt. "Centrum Oświatowo
– Kulturalne
w Paruszowicach"

Uchwała Nr XXVI-240-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego "Odnowa wsi" pt. "Kompleks rekreacyjno
– sportowy w Proślicach"

Uchwała Nr XXVI-241-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji
zadań do programu Odnowa wsi w województwie
opolskim pt. „Kochłowice z myślą o dzieciach
- budowa placu zabaw”

Uchwała Nr XXVI-242-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego "Odnowa wsi" pt. „Kochłowice z myślą
o dzieciach - budowa placu zabaw”

Uchwała Nr XXVI-243-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Byczyna

Uchwała Nr XXVI-245-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Byczyna

Uchwała Nr XXVI-246-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody
na najem lokalu użytkowego

Uchwała Nr XXVI-247-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie
zniesienia urzędowych nazw miejscowości

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

31 marca 2005


DOCUchwała Nr 233.doc

DOCUchwała Nr 231.doc

DOCUchwała Nr 232.doc

DOCUchwała Nr 230.doc

DOCUchwała Nr 229.doc

DOCUchwała Nr 227.doc

DOCUchwała Nr 228.doc

DOCUchwała Nr 234.doc

DOCUchwała Nr 235.doc

DOCUchwała Nr 236.doc

DOCUchwała Nr 237.doc

DOCUchwała Nr 238.doc

DOCUchwała Nr 239.doc

DOCUchwała Nr 240.doc

DOCUchwała Nr 241.doc

DOCUchwała Nr 242.doc

DOCUchwała Nr 243.doc

DOCUchwała Nr 245.doc

DOCUchwała Nr 246.doc

DOCUchwała Nr 247.doc

DOCtaryfy 232.doc