Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXX sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXX sesji
z dnia 29 września 2005 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XXX-267-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie
 przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu
gminy za I półrocze 2005 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

Uchwała Nr XXX-268-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie
 zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXX-269-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie przystąpienia do programu
"Odnowa wsi w województwie opolskim"

Uchwała Nr XXX-270-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie przystąpienia do programu
"Odnowa wsi w województwie opolskim"

Uchwała Nr XXX-271-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie nadania odznaczeń "Zasłużony dla Byczyny"

Uchwała Nr XXX-272-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych do realizacji
zadań pn. "Polanowice - Remont świetlicy
i budowa placu zabaw"

Uchwała Nr XXX-273-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXX-274-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

29 września 2005


DOCUchwała Nr 267.doc

DOCUchwała Nr 268.doc

DOCUchwała Nr 269.doc

DOCUchwała Nr 270.doc

DOCUchwała Nr 271.doc

DOCUchwała Nr 272.doc

DOCUchwała Nr 273.doc

DOCUchwała Nr 274.doc

DOCPolanowice.doc

DOCSprawozdanie opisowe.doc