Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z 24 marca 2021 r. Sesja XXXVIII kadencja VIII


UCHWAŁA NR XXXVIII/272/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2021. PDFUchwała Nr XXXVIII_272_21 Program.pdf

 UCHWAŁA NR XXXVIII/273/21    RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok PDFUchwała Nr XXXVIII_273_21-budżet.pdf

Uchwała XXXVIII/274/2021  Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2021–2034 PDFUchwała Nr XXXVIII_274_21- WPF.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/275/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu z dotychczasowymi dzierżawcami/najemcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr XXXVIII_275_21-dzierżawy.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/276/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr XXXVIII_276_21-Inkaso.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/277/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Przedsiębiorstwa Agroturystycznego HETMAN ROMA Byczyna Sp. z o.o. Proślice 58, 46-
220 Byczyna PDFUchwała Nr XXXVIII_277_21 -Heman.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/278/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Byczynie p.w. Św. Mikołaja PDFUchały Nr XXXVIII_278_21 - Kościół.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/279/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole PDFUchwała Nr XXXVIII_279_21-PZW.pdf


UCHWAŁA NR XXXVIII/280/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty mieszkaniowej ul. Rynek 5 i 6, 46-220 Byczyna PDFUchwała Nr XXXVIII_280_21 Rynek.pdf


UCHWAŁA NR XXXVIII/281/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Byczyna dla Wspólnoty mieszkaniowej ul. Rynek 7, 46-220 Byczyna PDFUchwała Nr XXXVIII_281_21 - Rynek7.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego PDFUchwała Nr XXXVIII_282_21- Bonifikaty.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/283/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego  PDFUchwała Nr XXXVIII_283_21-Bonifitakty 2.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Publicznego Żłobka w Byczynie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna PDFUchwała Nr XXXVIII_284_21- Statut.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/285/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r.  w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XXXVIII_285_21 - Zwolnienie.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/286/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi nr 1311O na odcinku ul. Stawowej w Byczynie PDFUchwała Nr XXXVIII_286_21-stawowa.pdf

PDFXXXVIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf