Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2022

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2022

 Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696, ze zm.), zwaną dalej ,,ustawą o dostępności” ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

 

Lp.

Planowane działania

Osoba / Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Przewidywany termin realizacji

Uwagi

1.

Powołanie Koordynatora ds. Dostępności

Referat Organizacyjny i Oświaty/Burmistrz Byczyny

wrzesień 2020

 

2

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2022.

Koordynator ds. dostępności

listopada 2020

 

3

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Byczynie

Koordynator ds. dostępności

listopad 2020

 

4

Opracowanie deklaracji dostępności -Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej, wprowadzenie zmian dotyczących obsługi osób niepełnosprawnych, starszych w związku z ze zmianami Organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty

luty 2020

Zadanie to zostało wykonane przed powołaniem Koordynatora ds. dostępności.

5

Powołanie Koordynatorów dostępności w jednostkach

Burmistrz Byczyny/Dyrektorzy

Styczeń - marzec 2021

 

6

Przeprowadzenie szkolenie dla członków zespołu

Koordynator ds. dostępności

marzec 2021

 

7

Wykonanie audytu  dostępności w jednostkach Organizacyjnych przez osoby wyznaczone

Koordynatorzy dostępności

marzec 2021

 

8

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Byczyna

Koordynator dostępności

marzec 2021

 

9

Wdrożenie działań mających na celu zapewnienie dostępności cyfrowej oraz informacyjno komunikacyjnej  oraz ewentualne zapewnienie dostępu alternatywnego.

Koordynator ds. dostępności

marzec 2021-grzudzien 2022

 

10

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności

marzec 2021

 

11

Przeprowadzenie szkolenia dla redaktorów BIP i strony internetowej

Koordynator /redaktorzy

kwiecień-maj 2021

 

12

Monitorowanie działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator

maj 2021-grudzień 2022

 

13

Wdrożenie  kolejnych działań mających na celu zapewnienie dostępności cyfrowej oraz informacyjno komunikacyjnej  oraz ewentualne zapewnienie dostępu alternatywnego.

Koordynator

maj 2021-grudzień 2022