Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVI sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVI sesji z dnia 27 kwietnia 2006 roku - IV kadencja

 

Uchwała Nr XXXVI-328-06 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.

 

Uchwałą Nr XXXVI-329-06 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania
oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
zatrudnionych w Centrum Integracji Społecznej
„CISPOL” w Polanowicach.

 

Uchwała Nr XXXVI-330-06 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Byczyna.

Załącznik

 

Uchwała Nr XXXVI-331-06 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

 

Uchwała Nr XXXVI-332-06 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Uchwała Nr XXXVI-333-06 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Uchwała Nr XXXVI-334-06 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXVI-335-06 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu.

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

27 kwietnia 2006

 


DOCUchwala 328.doc

DOCUchwala 329.doc

DOCUchwala 330.doc

DOCUchwala 331.doc

DOCUchwala 332.doc

DOCuchwała 333.doc

DOCuchwała 334.doc

DOCuchwała 335.doc

DOCuchwała 335.doc

DOCzał do 330.doc

DOCzał nr 1 do 334.doc

DOCzał nr 2 do 334.doc