Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji z dnia 01 czerwca 2006 roku - IV kadencja

 

Uchwała Nr XXXVII-336-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Uchwałą Nr XXXVII-337-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

Uchwała Nr XXXVII-338-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 

Uchwała Nr XXXVII-339-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 01 czerwca  2006 roku
w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb
przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest gmina Byczyna

 

Uchwała Nr XXXVII-340-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 01 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały

 

Uchwała Nr XXXVII-341-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 01 czerwca 2006 roku 
w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska
Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny
z dnia 17 maja 2006 r.

 


informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

01 czerwca 2006

 


DOCUchwała 336.doc

DOCZal do uchwaly 336_01.doc

DOCZal do uchwaly 336_02.doc

DOCUchwała 337.doc

DOCUchwała 338.doc

DOCUchwała 339.doc

DOCUchwała 340.doc

DOCUchwała 341.doc