Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji
z dnia 28 października 2005 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XXXI-275-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w
sprawiezmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXI-276-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie
przystąpienia do programu „Odnowa
wsi w województwie opolskim”

Uchwała Nr XXXI-277-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w
sprawie przyjęcia opisu planowanych
do realizacji zadań pn. „Przebudowa świetlicy
wiejskiej w Roszkowicach na salę wielofunkcyjną

Uchwała Nr XXXI-278-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr XXXI-279-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie
przyjęcia opisu planowanych
do realizacji zadań pn. „Odtworzenie
terenów wypoczynkowo
-rekreacyjnych
oraz utworzenie Wiejskiego Domu Kultury
we wsi Kostów
”.

Uchwała Nr XXXI-280-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie przyjęcia opisu planowanych
do realizacji zadań pn. „Ukształtowanie
przestrzeni
publicznej centrum wsi wraz
z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nasalach
”.

Uchwała Nr XXXI-281-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Byczyna w roku 2006.

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

28 października 2005


DOCuchwała 275.doc

DOCuchwała 276.doc

DOCUchwala 277.doc

DOCUchwała 278.doc

DOCuchwała 279.doc

DOCuchwała 280.doc

DOCuchwała 281.doc