Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji
z dnia 28 listopada 2005 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XXXII-282-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w
sprawie zmian określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXII-283-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych

Uchwała Nr XXXII-284-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXII-285-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych
i Problemów Społecznych

Załącznik

Uchwała Nr XXXII-286-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok

Załącznik

Uchwała Nr XXXII-287-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXXII-288-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi
w województwie opolskim”

Uchwała Nr XXXII-289-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi
w województwie opolskim”


Uchwała Nr XXXII-290-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
 

Uchwała Nr XXXII-291-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miejskim
w Byczynie
.

Uchwała Nr XXXII-292-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXII-293-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie
przystąpienia do programu „Odnowa wsi
w województwie opolskim”

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

28 listopada 2005


DOCzał 285.doc

DOC287.doc

DOCzał 286.doc

DOC286.doc

DOC285.doc

DOCuchwała 284.doc

DOCuchwała 283.doc

DOCuchwała 282.doc

DOC289.doc

DOCuchwała 291.doc

DOCUchwała 292.doc

DOC293.doc

DOC290.doc