Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji kadencja V

Uchwała Nr III-4-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

Uchwała Nr III-5-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie uchylenia uchwały

Uchwała Nr III-6-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała Nr III-7-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu gminy Byczyna

Uchwała Nr III-8-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr III-9-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2007 rok

Uchwała Nr III-10-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr III-11-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

11 grudnia 2006