Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIX sesji kadencja V

Uchwała Nr XXIX/191/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXIX/193/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości gruntowej dla Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przyszłość ” w Kluczborku

Uchwała Nr XXIX/194/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości gruntowej dla Byczyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała Nr XXIX/195/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości gruntowej dla Byczyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Uchwała Nr XXIX/196/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

Uchwała Nr XXIX/197/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Gminy Byczyna

XLSZałącznik do uchwały nr 197.xls

Uchwała Nr XXIX/198/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

XLSZałącznik nr 1 do uchwały nr 198.xls

Uchwała Nr XXIX/199/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie zasad zbywania, nabywania i obciążania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
na okres dłuższy niż trzy lata.

Uchwała Nr XXIX/200/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie ustalenia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr XXIX/201/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXIX/202/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w
sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.