Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji z dnia 29 czerwca 2006 roku - IV kadencja

 

Uchwała Nr XXXVIII-342-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie utworzenia  związku gmin pod nazwą:
„Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami”.

 

Uchwałą Nr XXXVIII-343-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu
wykonania budżetu i planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

 

Uchwała Nr XXXVIII-344-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały

 

Uchwała Nr XXXVIII-345-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca  2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXVIII-346-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.

 

Uchwała Nr XXXVIII-347-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny
oczyszczenia 1 m3 ścieków komunalnych
odprowadzanych do gminnej oczyszczalni
ścieków w Byczynie.

 

Uchwała Nr XXXVIII-348-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska
oraz planu gospodarki odpadami.

 

Uchwała Nr XXXVIII-349-06 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia
Gmin, Powiatów i Województw "DROGA S 11"

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

29 czerwca 2006

 


DOCUchwala 342.doc

DOCUchwala 343.doc

DOCUchwala 344.doc

DOCUchwala 345.doc

DOCUchwala 346.doc

DOCUchwala 347.doc

DOCUchwala 348.doc

DOCZal do uchwaly 345_01.doc

DOCZal do uchwaly 345_02.doc

DOCUchwala 349.doc