Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VI sesji kadencja V

Uchwała Nr VI-32-07 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
oraz ustalenia jednego punktu w złotych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie.

Uchwała Nr VI-33-07 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
oraz ustalenia jednego punktu w złotych
dla pracowników zatrudnionych w Centrum
Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach.

Uchwała Nr VI-34-07 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VI-35-07 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie 
odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr VI-36-07 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie
powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr VI-37-07 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie
powołania Zastępcy Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr VI-38-07 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie
przystąpienia Gminy Byczyna
do Polskiego Projektu 400 Miast.

Uchwała Nr VI-39-07 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie
zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr VI-40-07 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie
zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr VI-41-07 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr VI-42-07 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie
przystąpienia do programu
"Odnowa wsi w województwie opolskim".

Uchwała Nr VI-43-07 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie
zmiany uchwały.

 
informację wytworzył(a):
Rada Miejska
data wytworzenia:
28 lutego 2007