Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 61/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie

ZARZĄDZENIE NR 61/2021
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 20 ust. 5 Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie zarządzam, co następuje:
§ 1. W zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 1 maja 2021r. ustala się 4 czerwca 2021r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Byczynie.
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.