Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

5. Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Biskupicach

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (301,14KB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (183,22KB)
 

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (203,29KB)
 

Dane niniejszego postępowania:

  1. Nr referencyjny – nr id – nadany przez Zamawiającego – OŚ.271.5.2021,
  2. Nr BZP (ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych) - 2021/BZP 00086898/01
  3. Adres internetowy postępowania na miniPortal: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9774690e-a319-4cdd-8e10-f6b11977a227

  1. Id postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) - 9774690e-a319-4cdd-8e10-f6b11977a227
  2. Adres internetowy prowadzonego postępowania:

https://bip.byczyna.pl/10787/4568/5-przebudowa-drogi-wewnetrznej-na-osiedlu-w-biskupicach.html

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (148,91KB)
DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia.docx (125,77KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc (70,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp.doc (47,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc (50,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc (43,00KB)
DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.doc (124,50KB)
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.doc (123,00KB)
PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf (1,31MB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja techniczna.pdf (3,84MB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf (3,73MB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar.pdf (821,52KB)