Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji kadencja V

Uchwała Nr XXIV/164/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 9 maja 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Byczyna do realizacji projektu pn. „Myślę, więc jestem”
oraz zawarcia stosownego porozumienia w tym
względzie.