Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa miejscowego 2021

UCHWAŁA NR XXXV/246/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok  PDFUchwała Nr XXXV_246_21-Budżet.pdf (1,02MB)

UCHWAŁA NR XXXVI/260/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  z powodu COVID-19 
PDFUchwała Nr XXXVI_260_21 - zwolnienie.pdf (73,88KB)

UCHWAŁA NR XXXVI/261/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie  przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości PDFUchwała Nr XXXVI_261_21- terminy.pdf (157,83KB)

UCHWAŁA NR XXXVI/266/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok  PDFUchwala Nr XXXVI_266_21-budżet.pdf (703,93KB)

UCHWAŁA NR XXXVII/270/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 lutego 2021 r.  w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok PDFUchwała Nr XXXVII_270_21 - Budzet.pdf (1,03MB)

UCHWAŁA NR XXXVIII/272/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2021. PDFUchwała Nr XXXVIII_272_21 Program.pdf (145,96KB)

 UCHWAŁA NR XXXVIII/273/21    RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok PDFUchwała Nr XXXVIII_273_21-budżet.pdf (1,14MB)

UCHWAŁA NR XXXVIII/276/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr XXXVIII_276_21-Inkaso.pdf (64,99KB)

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Publicznego Żłobka w Byczynie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna PDFUchwała Nr XXXVIII_284_21- Statut.pdf (159,18KB)

UCHWAŁA NR XXXVIII/285/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 marca 2021 r.  w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XXXVIII_285_21 - Zwolnienie.pdf (62,15KB)

UCHWAŁA NR XL/295/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok PDFUchwała Nr XL_295_21_budżet.pdf (899,01KB)

UCHWAŁA NR XLI/301/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok PDFUchwała Nr XLI_301_21-Budzet.pdf (899,23KB)

UCHWAŁA NR XLI/302/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021 / 2022 na terenie Gminy Byczyna PDFuCHwała Nr XLI_302_21-ceny paliwa.pdf (59,64KB)

UCHWAŁA NR XLI/303/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XLI_303_21- lokalne.pdf (244,32KB)

UCHWAŁA NR XLI/304/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia PDFUchwała Nr XLI_304_21-Chudba.pdf (133,88KB)

UCHWAŁA NR XLI/305/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego PDFUchwała Nr XLI_305_21-wzór wniosku.pdf (188,01KB)

UCHWAŁA NR XLII/307/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/288/21 Rady miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków PDFUchwała Nr XLII_307_21.pdf (61,59KB)

UCHWAŁA NR XLII/308/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok  PDFUchwała na XLII_308_21-budżet.pdf (800,05KB)

UCHWAŁA NR XLIII/312/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/415/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr XLIII_312_21-punkty.pdf (63,33KB)

UCHWAŁA NR XLIII/313/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFUchwała Nr XLIII_313_21_21-WFOŚ.pdf (186,44KB)

UCHWAŁA NR XLIII/314/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok PDFUchwała Nr XLIII_314_21_Budżet.pdf (1,13MB)

UCHWAŁA NR XLIII/316/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/303/21 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XLIII_316_21-regulamin.pdf (62,14KB)

UCHWAŁA NR XLIV/318/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. PDFUchwała Nr XLIV_318_21-Budżet.pdf (1,02MB)

UCHWAŁA NR XLV/322/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr XLV_322_21-Inkaso.pdf (93,76KB)

- UCHWAŁA NR XLV/323/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała Nr XLV_323_21_-podatki.pdf (101,64KB)

- UCHWAŁA NR XLV/324/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

PDFUchwała Nr XLV_324_21-Budzet.pdf (865,28KB)

UCHWAŁA NR XLVI/327/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji PDFUchwała XLVI_237_21-Dotacje.pdf (123,87KB)

UCHWAŁA NR XLVI/328/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok PDFUchwała Nr XLVI_238_21-Budżet.pdf (922,43KB)

UCHWAŁA NR XLVII/329/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok PDFUchwała Nr XLVII_329_21 - Budżet.pdf (843,21KB)

UCHWAŁA NR XLVIII/333/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  PDFUchwała Nr XLVIII_333_21 Interdyscyplinarny.pdf (138,37KB)

UCHWAŁA NR XLVIII/335/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XLVIII_335_21-Regulamin.pdf (104,33KB)

UCHWAŁA NR XLVIII/339/21  RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok PDFUchwała Nr XLVIII_339_21-Budzet 2021.pdf (868,74KB)

 UCHWAŁA NR XLVIII/341/21   RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 PDFUchwała Nr XLVIII_341_21_Niewygasa.pdf (156,52KB)

UCHWAŁA NR XLVIII/344/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok PDFUchwała Nr XLVIII_344_21-Budżet 2022.pdf (2,89MB)