Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa miejscowego 2020


UCHWAŁA NR XX/135/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XX_135_20-Budżet.pdf (658,57KB) 

Uchwała Nr XXI/138/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019 / 2020 na terenie Gminy Byczyna. PDFUchwała Nr XXI_138_20-Ceny paliw.pdf (51,38KB)

Uchwała Nr XXI/139/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/430/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Byczyna PDFUchwała Nr XXI_139_20 -Uchylenie.pdf (51,47KB)

Uchwała Nr XXI/144/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XXI_144_20-Budzet.pdf (832,95KB)

UCHWAŁA NR XXII/145/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych PDFUchwała Nr XXII_145_20-zajęcie pasa.pdf (79,95KB)

UCHWAŁA NR XXIII/151/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PDFUchwała Nr XXIII_151_20 - inicjatywa.pdf (185,64KB)

UCHWAŁA NR XXIII/157/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2020. PDFUchwała Nr XXIII_157_20 - program opieki.pdf (145,06KB)

- UCHWAŁA NR XXIII/160/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Byczyna na 2020 rok, PDFUchwała Nr XXIII_160_20 Budzet.pdf (892,11KB)

UCHWAŁA NR XXIII/162/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1szt. drzewa z gatunku buk zwyczajny wchodzącego w skład pomnika przyrodyPDFUchwała Nr XXIII_162_20-Pomnik.pdf (62,18KB)

UCHWAŁA NR XXIII/163/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna PDFUchwała Nr XXIII_163_20-Żłobek.pdf (66,70KB)

- UCHWAŁA NR XXIII/164/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, PDFUchwała Nr XXIII_164_20-Inkaso.pdf (63,71KB)

- UCHWAŁA NR XXIII/171/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, PDFUchwała Nr XXIII_171_20-zwolnienia od podatku.pdf (238,88KB)

- UCHWAŁA NR XXIII/172/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, PDFUchwała Nr XXIII_172_20-opłata prolongacyjna.pdf (63,17KB)

UCHWAŁA NR XXIV/175/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
PDFUchwała Nr XXIV_175_20-Budzet.pdf (1,04MB)

UCHWAŁA NR XXV/178/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Byczynie  prowadzonym przez Gminę Byczyna 
PDFUchwała Nr XXV_178_20-opłata.pdf (65,71KB)

UCHWAŁA NR XXV/179/20   RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XXV_179_20 - budżet.pdf (836,51KB)

UCHWAŁA NR XXVI/185/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XXVI_185_20-Budżet.pdf (871,96KB)

UCHWAŁA NR XXVI/186/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2020- 2024 PDFUchwała Nr XXVI_186_20-Program.pdf (245,94KB) 

UCHWAŁA NR XXVI/188/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  PDFUchwał Nr XXVI_188_20-Wzór wniosku.pdf (153,64KB)

UCHWAŁA NR XXVI/189/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna  PDFUchwała Nr XXVI_189-Regulamin.pdf (64,79KB)

UCHWAŁA NR XXVI/190/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Byczyna oraz określenia granic ich obwodów PDFUchwała Nr XXVI_190_20- sieć.pdf (121,16KB)

UCHWAŁA NR XXVI/194/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania PDFUchwała Nr XXVI_194_20-usługi opiekuńcze.pdf (96,98KB)

UCHWAŁA NR XXVII/199/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 na terenie Gminy Byczyna  PDFUchwała Nr XXVII_199_20-cena paliwa.pdf (59,97KB) 

UCHWAŁA NR XXVIII/201/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  PDFUchwała Nr XXVIII_201_20 - przystanki.pdf (112,20KB)

UCHWAŁA NR XXVIII/202/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi publicznej gminnej nr 100523 O zlokalizowanej na terenie miasta Byczyna o tzw. "łącznik" pomiędzy ul. Kościuszki a ul.Klonową.  PDFUchwała Nr XXVIII_202_20-droga.pdf (416,21KB)

UCHWAŁA NR XXVIII/206/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XXVIII_206_20 - budżet.pdf (1,07MB)

UCHWAŁA NR XXVIII/208/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/61/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” położonego w Byczynie 
PDFUchwała Nr XXVIII_208_20-regulamin.pdf (67,61KB)

UCHWAŁA NR XXVIII/209/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty targowej PDFUchwała Nr XXVIII_209_20 - opłata.pdf (68,24KB)

UCHWAŁA NR XXIX/212/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis PDFUchwała Nr XXIX_212_20-de minimis.pdf (60,75KB)

UCHWAŁA NR XXIX/214/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.

PDFUchwała Nr XXIX_214_20-Budzet.pdf (883,98KB)  

UCHWAŁA NR XXX/221/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  PDFUchwała Nr XXX_221_20-zwolnienie z częsci opłat.pdf (62,24KB)

UCHWAŁA NR XXX/222/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  PDFUchwała Nr XXX_222_20-terminy.pdf (65,22KB)

UCHWAŁA NR XXX/223/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Byczyna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej PDFUchwała Nr XXX_223_20-wzór deklaracji.pdf (5,85MB)

UCHWAŁA NR XXX/224/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XXX_224_20- Regulamin.pdf (226,68KB)

UCHWAŁA NR XXX/225/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XXX_225_20- świadczenie usług.pdf (105,59KB)

UCHWAŁA NR XXX/226/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała Nr XXX_226_20-wysokość stawek.pdf (71,63KB)

UCHWAŁA NR XXX/227/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Byczyna na 2020 rok PDFUchwała Nr XXX_227_20-Budżet.pdf (525,85KB)

UCHWAŁA NR XXXII/229/20  RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XXXII_229_20 Budzet.pdf (875,98KB)

UCHWAŁA NR XXXII/230/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XXXII_230_20 - Regulamin.pdf (60,99KB)

- UCHWAŁA NR XXXIII/232/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej. PDFUchwała Nr XXXIII_232_20-stawka.pdf (64,00KB)
 

- UCHWAŁA NR XXXIII/233/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

PDFUchwała Nr XXXIII_233_20 Budzet.pdf (842,46KB)

UCHWAŁA NR XXXIV/234/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Gminy Byczyna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu PDFUchwała Nr XXXIV_234_20-Sport.pdf (1,56MB)

UCHWAŁA NR XXXIV/235/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Byczyna lub jej jednostkom organizacyjnym oraz rekompensaty za koszty odzyskania należności PDFUchwała Nr XXXIV_235_20.pdf (70,31KB)

UCHWAŁA NR XXXIV/243/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/303/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Byczyna oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg PDFUchwała Nr XXXIV_243_20-Zmiana.pdf (68,94KB)

UCHWAŁA NR XXXIV/244/20 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Byczyna na 2021 rok PDFUchwała Nr XXXIV_244_20-Budżet 2021.pdf (2,47MB)