Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa miejscowego 2019

- UCHWAŁA NR VI/31/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 PDFUchwała Nr VI_31_19-Budżet.pdf (850,29KB)

-UCHWAŁA NR VI/39/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  PDFUchwała Nr VI_39_19-inkaso.pdf (58,15KB)

UCHWAŁA NR IX/45/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019 PDFUchwała Nr IX_45_19 - Budżet obywatelski.pdf (658,98KB)

UCHWAŁA NR IX/47/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUchwała Nr IX_47_19 - Budżet.pdf (867,39KB)

UCHWAŁA NR X/53/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr LV/417/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr X_53_19 - Zmiana.pdf (52,20KB)

UCHWAŁA NR X/55/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2019. PDFUchwała Nr X_55_19 - Program opieki.Kopia.pdf (110,52KB)

UCHWAŁA NR X/56/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUchwała Nr X_56_19 - Budżet.pdf (1,06MB)

UCHWAŁA NR X/58/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis PDFUchwała Nr X_58_19 - minimis.pdf (155,92KB)

UCHWAŁA NR X/59/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019 
PDFUchwała Nr X_59_19 - Budżet obywatelski.pdf (348,21KB)

UCHWAŁA NR XI/61/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 
PDFUchwała Nr XI_61_19 - Budżet.pdf (1,02MB)

UCHWAŁA NR XII/69/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 
PDFUchwała Nr XII_69_19- Budzet.pdf (746,26KB)

UCHWAŁA NR XIII/75/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUchwała Nr XIII_75_19-Budżet.pdf (861,81KB)

UCHWAŁA NR XIII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki PDFUchwała Nr XIII_77_19 - stawka.pdf (53,19KB)

UCHWAŁA NR XIII/79/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr XIII_78_19-Gminny Program.pdf (152,22KB)

UCHWAŁA NR XIV/84/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna PDFUchwała Nr XIV_84_19 - Budżet obywatelski.pdf (144,67KB)

UCHWAŁA NR XIV/85/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów PDFUchwała Nr XIV_85_19-stypendia.pdf (153,08KB) 

UCHWAŁA NR XIV/91/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. PDFUchwała Nr XIV_91_19-Przystanki.pdf (149,39KB)

UCHWAŁA NR XIV/92/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.  PDFUchwała Nr XIV_92_19-Budżet.pdf (1,03MB) 

UCHWAŁA NR XV/101/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu PDFUchwała Nr XV_101_19-Droga publiczna.pdf (721,21KB)

UCHWAŁA NR XV/102/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr XV_102_19-inkaso.pdf (52,83KB)

UCHWAŁA NR XV/103/19  RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUchwała Nr XV_103_19 - Budżet.pdf (1,09MB)

UCHWAŁA NR XV/105/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna.  PDFUchwała Nr XV_105_19-Plan.pdf (740,99KB)

UCHWAŁA NR XV/109/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr XXXIX/273/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Byczyna PDFUchwała Nr XV_109_19-Pensje.pdf (61,24KB)

UCHWAŁA NR XV/110/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych  dzieci i uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli  na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr XV_110_19-uczniowie.pdf (148,71KB)

UCHWAŁA NR XVI/114/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Byczyna PDFUchwała Nr XVI_114_19- dzieci.pdf (53,56KB)

UCHWAŁA NR XVI/115/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała Nr XVI_115_9 - Podatek.pdf (55,14KB)

UCHWAŁA NR XVI/118/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUchwała Nr XVI_118_19 - Budżet.pdf (897,45KB)

UCHWAŁA NR XVII/120/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr XVII_120_19-Inkaso.pdf (52,76KB)


UCHWAŁA NR XVII/123/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu ,,Bilet" Lokalnego Programu Wyrównywania Szans edukacyjnych Dzieci i Uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie
gminy Byczyna PDFUchwała Nr XVII_123_19-Bilet.pdf (151,39KB)


UCHWAŁA NR XVII/124/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR XIX/131/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych PDFUchwała Nr XIX_131_19 - Zajęcie pasa.pdf (58,65KB)

UCHWAŁA NR XIX/132/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice PDFUchwała Nr XIX_132_19 - PZP Jaskowice.pdf (12,95MB)

UCHWAŁA NR XIX/133/19  RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok PDFUchwała Nr XIX_133_19-Budżet 2020.pdf (2,40MB)