Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa miejscowego 2018


UCHWAŁA NR II/3/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokPDFUchwała Nr II_3_18-Budżet.pdf (66,83KB)

UCHWAŁA NR III/5/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUchwała Nr III_5_18-Budżet.pdf (859,13KB)

UCHWAŁA NR III/7/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy "Bohaterów Powstań Śląskich" PDFUchwała Nr III_7_18-Kostów.pdf (217,74KB)

UCHWAŁA NR III/8/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr III_8_18-Regulamin.pdf (128,30KB)

UCHWAŁA NR III/9/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 PDFUchwała Nr III_9_18 - Darmowy Posiłek.pdf (112,97KB)

UCHWAŁA NR IV/10/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała Nr IV_10_18 -NIeruchomości.pdf (84,65KB)

UCHWAŁA NR IV/11/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFUchwała Nr IV_11_18 -Transportowe.pdf (347,62KB)

UCHWAŁA NR V/17/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.   PDFUchwała Nr V_17_18-rozliczanie dotacji.pdf (103,85KB)

UCHWAŁA NR V/18/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka   PDFUchwała Nr V_18_18 - becikowe.pdf (68,06KB)

UCHWAŁA NR V/19/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/398/2018 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania  PDFUchwała Nr V_19_18-Ogrzewanie.pdf (52,59KB)

UCHWAŁA NR V/21/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.  PDFUchwała Nr V_21_18-Budżet.pdf (889,75KB)

UCHWAŁA NR V/23/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok    PDFUchwała Nr V_23_18-Budżet 2019.pdf (928,53KB) 

UCHWAŁA NR V/25/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis  PDFUchwała Nr V_25_18-zwolnienia.pdf (111,46KB)

UCHWAŁA NR V/28/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 PDFUchwała Nr V_28_18 - Kryterium.pdf (54,49KB)

UCHWAŁA NR V/29/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 PDFUchwała Nr V_29_18- Zasady.pdf (53,15KB)