Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVIII sesji kadencja V

Uchwała Nr XXVIII/184/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Rady
Powiatu w Kluczborku

Uchwała Nr XXVIII/185/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Rady
Powiatu w Kluczborku

Uchwała Nr XXVIII/186/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Rady
Powiatu w Kluczborku

Uchwała Nr XXVIII/187/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie udzielenia poparcia dla stanowiska Rady
Powiatu w Kluczborku

Uchwała Nr XXVIII/188/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Załącznik

Uchwała Nr XXVIII/189/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXVIII/190/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 lipca 2008 roku
w
sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji
Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
- "Razem ku przyszłości" w ramach Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki