Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z 29 czerwca 2021 r. sesja XLI, kadencja VIII

UCHWAŁA NR XLI/297/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny wotum zaufania PDFUchwała Nr XLI_297_21-Wotum.pdf

UCHWAŁA NR XLI/298/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2020 r PDFUchwała Nr XLI_298_21-Sprawozdanie.pdf

UCHWAŁA NR XLI/299/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XLI_299_21-Bilans.pdf.pdf

UCHWAŁA NR XLI/300/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok PDFUchwała Nr XLI_300_21-absolutorium.pdf

UCHWAŁA NR XLI/301/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok PDFUchwała Nr XLI_301_21-Budzet.pdf

UCHWAŁA NR XLI/302/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021 / 2022 na terenie Gminy Byczyna PDFuCHwała Nr XLI_302_21-ceny paliwa.pdf

UCHWAŁA NR XLI/303/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XLI_303_21- lokalne.pdf

UCHWAŁA NR XLI/304/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia PDFUchwała Nr XLI_304_21-Chudba.pdf

UCHWAŁA NR XLI/305/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego PDFUchwała Nr XLI_305_21-wzór wniosku.pdf

UCHWAŁA NR XLI/306/21 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uznania skargi na działalność Burmistrza Byczyny za bezzasadną PDFUchwała.XLI_306_21 Skarga.pdf

PDFXLI sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf