Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji kadencja V

Uchwała Nr XXVII/174/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/175/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXVII/176/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/177/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/178/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/179/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy
Gminą Byczyna i Gminą Kozowa

Uchwała Nr XXVII/180/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca roku
w
sprawie zmian w budźecie gminy na 2008 rok
Załącznik

Uchwała Nr XXVII/181/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Byczyna

Uchwała Nr XXVII/183/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w
sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone
przez Publiczne Przedszkole w Byczynie i oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych


DOCUchwała Nr 182.doc